Galicisch

Memoraĵoj de kampara knabo prezentas al ni adoleskan viv-lernadon en tre malfavoraj cirkonstancoj. Vilaĝa knabo, Balbino, pene travivas malriĉecon kaj politikan, religian kaj soci-klasan subpremadon en la Galegio de la 1940aj jaroj, tuj post la hispana enlanda milito... Lia kreinto, Xosé Neira Vilas (1928-2015), naskiĝis en Vila de Cruces, en la interna Galegio, kaj en 1949 elmigris al Bonaero, kie li kompletigis siajn studojn kaj komencis sian literaturan kaj intelektulan karieron, samtempe universalan kaj profunde galegan. Logita de la revolucia Kubo, li ekloĝis en Havano en 1961, kie li fondis la Galegan Fakon de la Literatura kaj Lingvistika Instituto... (Iolanda Galanes; Universitato de Vigo) --- Mi volis iel rakonti, kia estis la vivo de kampara knabo en la kvardekaj jaroj, t.e., en la tempo, kiam mi estis infano kaj laboris en la agroj kun miaj gepatroj kaj geavoj. Mi sentis intiman bezonon eligi el mi tiujn travivaĵojn. Mi konstatis, ke en la galega literaturo oni ne pritraktis tiun temon... (Xosé Neira Vilas) --- ...ĉi tiu romano de Xosé Neira Vilas estas atentinda kelkrilate. Ĝi estas pinta verko de unu el la plej malgrandaj naciaj literaturoj de Eŭropo, la galega, verkita en lingvo kiu spertis longan subpremadon en Hispanio sub reĝoj kaj diktatoroj... Ni estas bonŝancaj, ke en Suso Moinhos la romano tro­vis tiel talentan tradukanton. (Mark Fettes; Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio)

Nederlands

Herinneringen aan een plattelandsjongen geven ons het leven van adolescenten in zeer ongunstige omstandigheden. Een dorpsjongen, Balbino, worstelt om te leven in armoede en politieke, religieuze en sociale onderdrukking in Galicië in de jaren 1940, onmiddellijk na de Spaanse burgeroorlog ... De maker, Xosé Neira Vilas (1928-2015), werd geboren in Vila de Cruces, in het binnenland van Galicië, emigreerde in 1949 naar Buenos Aires, waar hij zijn studie voltooide en zijn literaire en intellectuele carrière begon, zowel universeel als diep Galicisch. Gefascineerd door het revolutionaire Cuba, vestigde hij zich in 1961 in Havana, waar hij de Galicische afdeling van het Literair en Linguïstisch Instituut oprichtte ... (Iolanda Galanes; Universiteit van Vigo) --- Ik wilde op de een of andere manier vertellen hoe het leven van een plattelandsjongen er in de jaren veertig uitzag, dat wil zeggen in de tijd dat ik nog een kind was en met mijn ouders en grootouders op het land werkte. Ik voelde een intieme behoefte om die ervaringen uit mijzelf te halen. Het viel me op dat dit onderwerp niet werd behandeld in de Galicische literatuur ... (Xosé Neira Vilas) --- ... deze roman van Xosé Neira Vilas is in sommige opzichten opmerkelijk. Het is een topwerk van een van de kleinste nationale literaturen in Europa, Galicisch, geschreven in een taal die in Spanje een lange periode van onderdrukking onder koningen en dictators heeft ondergaan ...We hebben het geluk dat de roman in Suso Moinhos zo'n getalenteerde vertaler vond. (Mark Fettes; voorzitter van de Universal Esperanto Association)

VertalenEngels.com | Hoe gebruik ik de vertalen Galicisch-Nederlands?

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)